Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

За Нас

Счетоводна къща Крестън БулМарKreston BulMar (Крестън БулМар) е счетоводна и одиторска компания, която осигурява множество интегрирани консултантски услуги на световно ниво, които отговарят на всички професионални стандарти и стандарти за качество.

Крестън БулМар извършва следните услуги:

 • Финансов одит
 • Счетоводно обслужване
 • Обработка на заплати
 • Данъчни консултации
 • Бизнес оценки
 • Правно облсужване
 • Корпоративни финанси
 • Устойчиво развитие

За Kreston International:

Kreston International е една от най-големите одиторски и консултантски компании в света, с над 750 офиси в над 100 държави, в които работят над 25 000 служители.

BulMar е създаден през 1996 год. и е една от най-авторитетните счетоводни и одиторски компании в България.

Крестън БулМар е марката, под която двете консултантски компании партнират на българския пазар.

 

С Нас Печелите:

 • Професионализъм. Обслужвайки стотици клиенти от различни индустрии, за нас няма тайни в счетоводството и данъците. Нашите счетоводители са професионално обучени, а компетентността им се контролира с 12 изпита годишно.
 • Отговорност. В нашите договори с клиентите е уговорена отговорност за всички грешки по наша вина. Това не може да бъде уговорено с главен счетоводител на трудов договор.
 • Изгода. Възнаграждението, което бихте ни заплащали, е по-малко от разходите във вашия офис за работни места, компютри, консумативи обучения и пр.
 • Гъвкавост. Ние предлагаме изключителна гъвкавост и бързина в своята работа и за разлика от служители на трудов договор ние не излизаме в отпуск и не боледуваме.
 • Информираност. Сигурни сме, че богатството на нашите ежемесечни финансови доклади и препоръки са непознати за Вас и силно ще подпомогнат вземането на най-правилните управленски решения от Ваша страна.