Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 63

Условие

В клона на Държавна спестовна каса в гр. Дулово остатъците по синтетичните сметки на 1 януари 1953 г. са, както следва:

годишно приключване 5

Към 30 декември 1953 г. оборотите по синтетичните сметки от началото на годината са, както следва:

годишно приключване 6

На 31 декември са извършени следните операции:

годишно приключване 7

Иска се

 1. Да се открият сметките във вид на буква Т с оборотите към 30 декември.
 2. Да се съставят счетоводните статии.
 3. Да се разнесат статиите по съответните синтетични сметки.
 4. Да се състави годишната оборотна ведомост. Месечната оборотна ведомост да не се съставя, въпреки че операциите от 1-6 следва да се включат в месечната оборотна ведомост.
 5. Да се състави само по балансови сметки равносметката за за¬губите и печалбите и резултатът да се отчете на Централното управление.
 6. Да се закрият остатъците по сметки:
  • № 20 - Операции с облигации по държавни заеми, пласирани по подписки
  • № 24 - Изплащане купони, тиражирани и печелещи облигации

Отговори

 1. Годишният оборот по балансовите сметки е 3 141 346 лв., а по извънбалансовите сметки за прихода е 444 920 лв. и за разхода - 424 558 лв.
 2. Сборът на остатъците към 31 декември по годишната оборотна ведомост за балансовите сметки е 883 963 лв., а за извънбалансовите сметки - 98 586 лв.
 3. Крайният резултат е загуба 29 589 лв.