Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 62

Условие

В клона на Държавна спестовна каса в гр. Девин остатъците по синтетичните сметки на 1 януари 1952 г. са както следва:

годишно приключване 1

Към 30 декември 1952 г. оборотите по синтетичните сметки от началото на годината са, както следва:

годишно приключване 2

На 31 декември са извършени следните операции:

годишно приключване 3

Иска се

  1. Да се съставят статии и се разнесат по синтетичните сметки
  2. Да се състави годишна оборотна ведомост

Решение

годишно приключване 4