Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 57

Условие

На 30 ноември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Сталин има следните остатъци по сметките:

отчитане на сметки с кредитори 3

През м. декември 1952 г. са извършени следните операции:

отчитане на сметки с кредитори 4

Иска се

  1. Да се съставят статии за операциите през м. декември 1952 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по сметките.
  3. Да се състави оборотната ведомост на 30 декември 1952 г.

Отговори

  1. Оборотът през м. декември по балансовите сметки е 28 362 лв. а по извънбалансовите сметки - разход 400 лв.
  2. Сборът на салдата във ведомостта на 30 декември 1952 г. по балансовите сметки е 2 066 928 лв., а по извънбалансовите сметки - 161 000 лв.