Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 56

Условие

На 30 ноември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Ямбол има следните остатъци по сметките:

отчитане на операции с кредитори 1

отчитане на операции с кредитори 2

Иска се

  1. Да се съставят статии за операциите през м. декември 1952 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се състави оборотната ведомост на 30 декември 1952 г.

Отговори

  1. Оборотът по сметките през м. декември 1952 г. е 38 522 лв.
  2. Сборът на салдата във ведомостта на 30 декември 1952 г. е 2 071 798 лв.