Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 55

Условие

На 30 ноември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Ботевград има следните остатъци по сметките:

отчитане на материали 7

През м. декември 1952 г. са извършени следните операции:

 1. Купени са в брой 5 стола по 49 лв., които са предадени направо в експлоатация.
 2. Купени са 5 преси по 10 лв., които не се предават в експлоатация.
 3. Получени са от Централното управление 510 екз. квитанции обр. 111 с условна стойност 500 лв. С акт са констатирани 10 броя дефектни квитанции за 10 лв.
 4. Изпратени са в Централното управление дефектните квитанции обр. 111 за 10 лв. и 18 броя преводи обр. 201 за 18 лв.
 5. Централното управление потвърждава получаването на 20 броя дефектни преводи обр. 202 за 20 лв.
 6. Получено е потвърждение от агенцията в с. Новачене за изпратените й 40 броя квитанции обр. 111 за 49 лв.
 7. Изпратени са на агенцията в с. Правец 10 броя квитанции обр. 111 за 10 лв.
 8. Изразходвани са за нуждите на клона:
  а) 5 броя квитанции обр. 111 за 5 лв.
  б) 2 броя преводи обр. 201 за 2 лв.
  в) 3 броя приходни ордери обр. 109 за 3 лв.
 9. Съгласно отчитането на агенцията в с. Новачене е употребена 1 квитанция обр. 111 за 1 лв.

Иска се

 1. Да се съставят статии и направят записвания по извънбалансовите сметки за извършените операции през м. декември.
 2. Да се разнесат сумите по съответните сметки.
 3. Да се състави оборотната ведомост на 30 декември 1952 г.

Отговори

 1. Оборотът през м. декември по балансовите сметки е 450 лв., а по извънбалансовите сметки - приход 588 лв. и разход - 119 лв.
 2. Сборът на салдата във ведомостта на 30 декември 1952 г. по балансовите сметки е 783 300 лв., а по извънбалансовите сметки-8 157 лв.