Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 51

Условие

Клонът на ДСК в гр. Луковит е извършил следните операции :

 1. Купени са в брой 5 кофи по 60 лв.
 2. Предадени са за нуждите на клона 3 кофи по 60 лв.
 3. Изпратени са на агенцията в с. Румянцево 2 кофи по 60 лв.
 4. Купени са в брой 3 мастилници по 18 лв.
 5. В края на годината при  инвентаризацията на  малоценните и: малотрайните предмети с протокол е констатирано :
  а) негодни 2 стола по 80 лв.;
  б) негодни 2 кофи по 52 лв.;
  в) липсва „Сборник упражнений по учету и отчетности  в системе сберегательных касс" от В. И. Степанов за 4.15 лв.
 6. Негодните 2 кофи са продадени на „Отпадъци" за 2 лв.
 7. Стойността на сборника – 4.15 лв., е внесена от старшия счето­водител.

Иска се

Да се съставят статии за операциите