Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 49

Условие

На 30 ноември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Пловдив има следните остатъци по сметките:

отчитане на капиталовложения 14

През м. декември 1952 г. са извършени следните операции:

отчитане на капиталовложения 15

Иска се

  1. Да се съставят статии за операциите през м. декември 1952 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по синтетичните сметки.
  3. Да се състави оборотна ведомост на 30 декември 1952 г.

Отговори

  1. Оборотът по балансовите сметки през м. декември е 339 700 лв., а по извънбалансовите сметки - 3 лв.
  2. Сборът на салдата във ведомостта по балансовите сметки е 640 000 лв., а по извънбалансовите сметки - 4 лв.