Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 46

Условие

 1. На 30 ноември 1952 г. клонът на ДСК в гр. Враца има следните остатъци по сметките на основния баланс: отчитане на капиталовложения 7
 2. Строежът на сградата на ДСК се извършва от снет лимит от Централното управление от вноски за възстановяване 80 000 лв. и от вноски с инвестиционно предназначение 70 000 лв.
 3. През м. декември 1952 г. са извършени следните операции: отчитане на капиталовложения 8
 4. Иска се

  1. Да се съставят поотделно статиите за операциите по основния баланс и в Централното управление на ДСК.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се съставят оборотните ведомости по основния баланс на 30 декември 1952 г.

  Отговори

  1. Оборотът по балансовите сметки на основния баланс е 471 410 лв., а по извън-балансовите сметки - 1 лв.
  2. Сборът на салдата във ведомостта по балансовите сметки на основния баланс е 1 746 717 а по извън-балансовите сметки - 1 лв.