Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 42

Условие

  1. В бюджета на Централното управление на ДСК е запланирано да се купят за нуждите на клона в гр. Ст. Загора 2 сметачни машини по 6 000 лв. от вноски с инвестиционно предназначение.
  2. Централното управление на ДСК е наредило на БН банка, София, да преведе лимита на клона си в гр. Стара Загора.
  3. Клонът на ДСК в гр. Стара Загора е купил сметачните машини за 11 000 лв. и е наредил на клона на БИ банка в гр. Стара Загора да изплати сумата на доставчика.
  4. Същия ден клонът на ДСК в гр. Стара Загора отчита покупката пред Централното управление на ДСК.
  5. Централното управление на ДСК е наредило до БИ банка, София, да възстанови по сметката Вноски с инвестиционно предназначение неизползуваната сума от 1 000 лева.

Иска се

  1. Да се съставят поотделно съответните статии в клона на ДСК в гр. Стара Загора и в Централното управление на ДСК.
  2. Да се пренесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.