Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 41

Условие

  1. В бюджета на Централното управление на ДСК е запланирано да се купят за нуждите на клона в гр. Плевен два железни шкафа по 7 000 лв. = 14 000 лв. от вноските за възстановяване.
  2. Централното управление на ДСК е наредило на БИ банка, София, да преведе лимита на клона си в гр. Плевен.
  3. Клонът на ДСК в гр. Плевен е купил шкафовете и е наредил на клона на БИ банка в гр. Плевен да изплати сумата на доставчика.
  4. Същия ден клонът на ДСК от гр. Плевен отчита покупката пред Централното управление на ДСК.

Иска се

  1. Да се съставят поотделно съответните статии в клона на ДСК в гр. Плевен и в Централното управление на ДСК.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните сметки.