Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 40

Условие

  1. В бюджета на Централното управление на ДСК е запланирано да се купи за нуждите на клона в гр. Бургас една счетоводна машина за 8 000 лв. от бюджетни средства.
  2. Централното управление на ДСК е наредило на БН банка, София, да преведе сумата 8 000 лв. на БИ банка, София, която от своя страна превежда лимита на клона си в гр. Бургас.
  3. Клонът на ДСК в гр. Бургас е купил машината и е наредил на клона на БИ банка, Бургас, да изплати сумата на доставчика.
  4. Същия ден клонът на ДСК в гр. Бургас отчита покупката пред Централното управление на ДСК.

Иска се

  • Да се съставят поотделно съответните статии в клона на ДСК в гр. Бургас и в Централното управление на ДСК.
  • Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки