Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 38

Условие

  1. В бюджета на Централното управление на ДСК е запланирано да се купят за нуждите на клона в гр. Лом 2 шкафа по 700 лв. от вноски с инвестиционно предназначение.
  2. Централното управление на ДСК е наредило на БИ банка, София, да одобри по сметката му в БН банка, София, сумата 1 400 лв. от вноските с инвестиционно предназначение, като същия ден снема ли¬мита на клона в гр. Лом.
  3. Клонът в гр. Лом изплаща чрез превод сумата 1 300 лв. (2 шкафа по 650 лв.) по сметката на доставчика при БН банка.
  4. Същия ден клонът в гр. Лом отчита покупката пред Централното управление на ДСК.
  5. Централното управление на ДСК е наредило до БН банка, София, да преведе по сметката му вноски с инвестиционно предназначение при БИ банка, София, неизползуваната сума 100 лв. по снетия лимит.

Иска се

  • Да се съставят поотделно съответните статии в клона на ДСК в гр. Лом и Централното управление на ДСК.
  • Да се отнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.