Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 37

Условие

  1. В бюджета на Централното управление на ДСК е запланирано да се купят за нуждите на клона в гр. Сталин 4 бюра по 900 лв. от вноски за възстановяване.
  2. Централното управление на ДСК е наредило на БИ банка, София, да одобри по сметката му в БН банка, София, сумата 3 600 лв. от вноските за възстановяване, като същия ден снема лимита на клона в гр. Сталин.
  3. Клонът в гр. Сталин изплаща бюрата чрез превод на сумата 3 600 лв. по сметката на доставчика при БН банка.
  4. Същия ден клонът в гр. Сталин отчита покупката пред Цен¬тралното управление на ДСК.

Иска се

  • Да се съставят поотделно съответните статии в клона на ДСК в гр. Сталин и в Централното управление.
  • Да се пренесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.