Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 36

Условие

  1. В бюджета на Централното управление на ДСК е запланирано да се купи за нуждите на клона в гр. Габрово 3 пернишки печки по 800 лв. от бюджетни средства.
  2. Централното управление снема лимита на клона в гр. Габрово.
  3. Клонът в гр. Габрово изплаща печките чрез превод на сумата по сметката на доставчика при БН банка.

Иска се

  • Да се съставят поотделно съответните статии в клона на ДСК в гр. Габрово и в Централното управление.
  • Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.