Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 34

Условие

Централното управление на ДСК е наредило до БН банка да преведе от вноските за основен ремонт на клона на ДСК в гр. Видин за основен ремонт на сградата 16 000 лв.

Клонът на ДСК в гр. Видин е представил на БН банка в гр. Видин оправдателни документи за извършен основен ремонт с нареждане да се изплати сумата 15 900 лв.

Основният ремонт е извършен окончателно и отчетен в Централното управление на ДСК.

Централното управление на ДСК е дало нареждане на БН банка да възстанови неизползувания лимит 100 лв.

Иска се

  • Да се съставят поотделно статии за операциите в Централното управление на ДСК и в клона в гр. Видин.
  • Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.