Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 31

Условие

  1. По нареждане на Централното управление на ДСК клонът в гр. Горна Оряховица е изпратил безвъзмездно на клона в гр. Търново сметачна машина с възстановителна стойност 5 200 лв. Сметачната машина е амортизирана с 1.200 лв.
  2. Също по нареждане на Централното управление клонът на ДСК в гр. Търново е изпратил безвъзмездно на клона в гр. Горна Оряховица пишеща машина с възстановителна стойност 4 800 лв. Начисленото изхабяване е 1 600 лв.

Иска се

Да се съставят съответните статии за сметачната и пишещата машина в клоновете на ДСК в гр. Горна Оряховица и Търново.