Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Задача 30

Условие

На 31 август 1953 г. клонът на ДСК в гр. Русе има следните остатъци по сметките:

счетоводна отчетност 1

През м. септември 1953 г. са извършени следните операции:

счетоводна отчетност 2

Иска се

  1. Да се съставят статиите за операциите през м. септември 1953 г.
  2. Да се разнесат сумите от статиите по съответните синтетични сметки.
  3. Да се състави оборотната ведомост на 30 септември 1953 г.

Отговори

  • Оборотът по сметки през м. септември 1953 г. е 40 831 лв.
  • Сборът на салдата по сметките е 2 636 403 лв.