Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Задачи по счетоводство

Сборник Задачи по счетоводствоСБОРНИК

Задачи по Счетоводство на ДСК

На тези страници ви предлагаме обработена и адаптирана версия на изключително любопитно издание от 1954 год. Книгата е написана от водещи (през това време) фигури на Държавна спестовна каса и е била предназначена да служи като учебно пособие на учениците от последните курсове на икономическите техникуми. Под формата на задачи, авторите са обхванали почти всички аспекти на отчетността в счетоводството.

Тук ще откриете само част от задачите в сборника - от N.30 до N.64. Останалите може да разгледате в страницата Задачи по счетоводство на сайта СчетоводниУслуги.bg

СЪДЪРЖАНИЕ