Сертификат ISO 27001 на Крестън БулМар Сертификат ISO 9001 на Крестън БулМар

Счетоводителbulmar

изнесено счетоводство на разумни цени и отлично качество

Нашите Счетоводни Услуги:

Ползвайки услугите на нашата счетоводна къща, вие получавате всичко което се очаква и от вътрешните счетоводни отдели на фирмите, допълнено от някой специализирани доклади и анализи. За клиентите си на счетоводно обслужване ние извършваме следните услуги:

  • Приемане на счетоводните документи от Вашия офис;
  • Счетоводна обработка на получените документи до три дни;
  • Изготвяне на предварителен доклад за ДДС разчетите за всеки месец, с цел по-добро планиране на плащанията за ДДС към НАП;
  • Изготвяне и съгласуване на всички данъчни декларации най-късно два дни преди крайния срок за предаването им в НАП;
  • Изготвяне на заплати за персонала до определеното от Вас число на месеца;
  • Коректно начисляване на всички данъци и изготвяне на всички платежни нареждания за данъци, осигуровки и заплати, които получавате директно във Вашия офис;
  • Изготвяне на подробен мениджърски финансов доклад, всеки месец, от който разбираемо могат са проследят финансовия резултат, финансовите средства, приходите, разходите, материалните запаси, активите, вземанията, задълженията и други важни показатели;
  • Връщане на изготвени декларации, справки или други документи за подпис до Вашия офис;
  • Внасяне на всички декларации в НАП чрез електронен подпис или лично от наши куриери.